Uitlijnen van de auto

Uitlijnen is het onder de juiste hoeken plaatsen van de wielen onder een auto. Het heeft in de meest gevallen niets te maken met trillingen in de auto (om trillingen tegen te gaan kunnen we uw wielen o.a. balanceren). Bij Beterband zijn we met behulp van de modernste 3D-uitlijnapparatuur in staat om uw auto perfect uit te lijnen, volgens de fabrieksspecificaties of eventueel op aangepaste wijze.

Veel rondrijdende auto’s zijn niet goed uitgelijnd. Dit kan komen doordat er met een wiel eens iets is geraakt (bijvoorbeeld een stoep) of door een andere oorzaak. Het gevolg is dat de wielen “scheef” onder de auto staan en dat de banden gaan wringen onder de auto. Dit veroorzaakt een minder goed weggedrag, scheef afgesleten banden en een hoger brandstofverbruik. Als u twijfelt aan de uitlijning van uw auto kunnen wij dit eerst eens voor u controleren, en zonodig bijstellen.

Controle van de wielstanden, deze worden vergeleken met de gewenste

fabriekswaarden en zonodig bijgesteld

Een auto moet meestal worden uitgelijnd als 1 of meer van de onderstaande punten op de auto van toepassing zijn:

- De banden slijten schuin af (zie afbeelding hieronder)
- De auto trekt naar 1 kant van de weg
- De auto stuurt niet lekker in of uit de bochten
- Het stuur staat scheef in de auto
- Er is een stuurkogel, draagarm of veerpoot vervangen of versteld 
- Er is met een wiel of met de onderkant van de auto iets geraakt.

Deze banden zijn extreem schuin afgesleten, vaak komt dit door een verkeerde uitlijning.

De auto op de bovenste foto laat het onderstaande beeld zien, wat aangeeft dat er enige dingen versteld dienen te worden (achter dienen de wielvlucht en de sporing afgesteld te worden, voor is de naloop niet goed).

Auto Uitlijnen

Het totaalbeeld met alle wielstanden van deze auto.

Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe de wielstanden gecorrigeerd worden, totdat ze binnen de fabriekstoleranties vallen.

Het bijstellen van de wielstanden.

Na het uitlijnen komt er een mooi uitlijnrapportje uit de machine waarop u thuis nog eens kunt bekijken wat er nou eigenlijk niet goed stond en hoe dit verandert is!

De kosten van een uitlijncontrole zijn € 20,- . Als er iets afgesteld moet worden kost dit iets meer, wat de exacte prijs is verschilt per auto. Als u wilt weten wat u voor uw auto kwijt bent, belt u dan alstublieft of vult u het contactformulier in.